چهارشنبه 9 دی1388

خلاصه فصل 9 (تالیف و نگارش)

 

 این فصل به زمانی اشاره دارد که پژوهشگر میخواهد کارش را به عموم مردم ارائه کند.این کار می تواند بعد از تکمیل تحقیقات میدانی یا ماهها بعد از آن انجام شود .

پژوهشگران در خلال نوشتن دو تعهد بزرگ دارند :

۱- تعهد به مشارکت کنندگان در پژوهش

۲- تعهد به جوامعی که پژوهش را به منزله فعالیتی حرفه ای ارزیابی خواهند کرد .

در پژوهش سنتی (پوزتیویستی)پژوهشگریک مشاهده گر بیطرف بود که بایستی در مردمنگاری جدیدبا  مسلح  شدن به منابع نقد و بازنگری در میدان های پژوهش, آنرا را داری ویژگیهای چند مکانی وجهت دار کند و در نتیجه متنی چند صدایی ,آکنده از تفسیر و حاشیه و پر از جزئیات و متکی بر گفتگوبا گویندگان متعدد با گویشهای گوناگون را بوجود آورد.

برای این منظور پژوهشگران مفاهیمی را از نظریه های ادبی به کار گرفته اند که ما به سه تا از محوری ترین آنها اشاره می کنیم:

۱- صدا: که به لحن نویسنده در متن اشاره دارد به این معنی که آیا متن لحنی عاطفی و بر انگیزه دارد یالحنی تحلیلی و غیر عاطفی است .صداها گفتارها را به دیدگاهای خاص,جهت گیری های ارزشمند و افق های مفهومی و نظری پیوند میدهد .

۲- حضور روایی:سه مفهوم نویسنده,شخصیت و راویان به ما کمک میکنند که لایه های چند گانه صدا را در یک پژوهش کیفی به وجود بیاوریم. 

اولین مفهوم نویسنده است که به معنای یک انسان واقعی که خالق متن پژوهشی است می باشد .نویسندگان علاوه بر پژوهشگران شامل برخی مشارکت کنندگان هم می شود  که به قدری در مطالعات میدانی دخیل می گردند که حضورشان تا مرحله رسمی نگارش متن ادامه می یابد .

 مفهوم دوم, شخصیت به معنای چهره اجتماعی است .اکثر نویسندگان حرفه ای  از دیرباز خودشان را در آثارشان توصیف می کرده اند در نتیجه شخصیتی (هویتی) از خود را در آثار خود بسط می دادند که این مسئله حتی در مورد نویسندگان کیفی باعث می شود که هر گاه منتقدی از شخصیتی در متن انتقاد می کند این انتقاد را شخصی تلقی می کنند .و گمان می کنند آن منتقد شخصیت واقعی آنها را زیر سئوال برده است .

مفهوم سوم راویان در متن هستند که عوامل یا شخصیت هایی هستند که نقش  واسط بین نویسنده ,رویدادهای توصیف شده و خوانندگان را ایفا می کند نویسندگان کیفی دو بار وظیفه راوی بودن را ایفا مکنند : یکبار به عنوان راوی صحنه ای تو صیفی و تقریبا همیشه در نقش راویان تحلیل .

۳-پیوند ژانر - مخاطب

خوانندگان از هر پژوهش کیفی همانند دیگر متون ادبی انتظار دارند که از یک سری قواعد شکلی و محتوایی تبعیت کند .با این که این قواعد به ژانر های ادبی شبیهند انعطاف پذیر و تکامل پذیرند جرا که نویسندگان و مخاطبانشان مدام آنها را بکار می گیرند . به همین خاطر است که هنگامی که خوانندگان گزارش پژوهش های کلاسیک را می خوانند از ان لذت می برند چون انتظاراتشان از آن ژانر براورده می شود.ولی باید توجه داشت که آنها انتظار نو آوری هم دارند .با توجه به اینکه هر اثر هنری در پی جذب مخاطبان خاص خود است بررسی انواع مخاطبان احتمالی پژوهش کیفی ما ضروری است .

انواع مخاطبان

۱- متخصصان یک قلمرو علمی خاصکه از هر کس دیگری در آن مقوله ای که پژوهش کیفی ما به آن پرداخته خبره ترند و اطلاعات دارند .

۲-خوانندگان آشنا با یک رشته عمومیکه در مقایسه با گروه قبلی کمتر به یک دانش خاص که یک اثر ارائه می کند توجه دارند .

۳-خوانندگان علوم اجتماعیکه نمی توان آنها را جزء مخاطبان اصلی یک پژوهش کیفی به حساب آورد

زیرا آنها تنها می خواهند از حقایق مشخصی که پژوهشگران میدانی کشف کرده اند آگاهی یابند و به مباحث معرفت شناختی یا هرمنوتیکی در پژوهش بی توجهند .

۴- خوانندگان کنش-مدارکه شامل مدیران,مقامات حکومتی,کارکنان اداری پژوهش ,و دست اندرکاران امور فرهنگی می شوند .این گروه در جستجوی اطلاعاتی هستند که مستقیما در سیاست های عملی کاربرد دارد .

۵- خوانندگان عمومی (عامه)که تنها انتظار دارند متنی که می خوانند روان باشد و کارشناسانه بودن متن برایشان امری مسجل است .

هنر و فن نگارش : راهبرد ها و شیوه ها

در قالب سنتی مقالات کیفی (همانند مقالات مجلات علمی)ما مقاله را به شیوه یک نمایشنامه در چهار پرده می نویسیم:

پرده اول

نویسندگان در آغاز هر پژوهش سه هدف را دنبال می کنند :

۱- منطق نظری مطالعه را بنا می نهند.

۲-مساله پژوهش را که راهنمای کارشان است بیان می کنند.

۳-به توصیف عرصه ای که برای پژوهش برگزیده اند می پردازند .

پرده دوم

در این بخش بحث در مورد میدان پژوهش است و نویسندگان درباره روش ها و رویه های تحلیل خود گزارش می دهند . این گزارش شامل انتخاب محل,راهبردهای دسترسی و ورود به عرصه,کاربرد روش های خاص (مثل مصاحبه ),روش های گردآوری و تحلیل داده هاو اطلاعاتی درباره شرایط انجام پژوهش(مثلا زمان رکود و کسادی سازمان مورد بررسی)می باشد و می تواند شامل جزئیاتی مانند: زمانی که پژوهشگر صرف برقراری ارتباط کرده یا تعداد و میانگین زمان مصاحبه ها و... باشد.

پرده سوم

 دراین بخش که بزرگترین قسمت پژوهش ماست و  می تواند حتی تا ۷۰٪  یا بیشتر از متن ما را شامل شود , پژوهشگر تفسیرهایش از تجربه پژوهش را ارائه می کند .در این بخش نویسندگان گزیده هایی از داده هایشان را ارائه می کنند تا عرصه پژوهش را توصیف کرده و بحث های خود را پیش ببرند . در این قسمت معمولا نویسندگان در گیر پرسشهایی می شوند و از خود می پرسند :باید چه شواهدی برای ارائه انتخاب کنم؟ یا چگونه شواهدم را ارائه کنم ؟

به عنوان مثال نویسندگان معمولا با مطالب زیادی (مانند نقل قول های بر گرفته از متن پیاده شده مصاحبه ها ) روبرو هستند که باید تنها تعدادی از آن ها را برگزینند و در گزارش نهایی بگنجانند .بدیهی است آن داده هایی را که انتخاب می کنندبایستی به روشنی بیانگر و جوابگوی دامنه ادعا های آنان در پژوهش و همچنین در بر گیرنده محتوای آن داعیه ها باشد .

همچنین نویسندگانی که داده های کیفی را ارائه می کنند دو مسئولیت دارند :

اول: تامین صحت و درستی مطالب داده شده

دوم:نشان دادن اینکه داده ها به اندازه کافی چند وجهیند و قابلیت تحلیل عمیق را دارند و تک بعدی نیستند .

پس از ارائه داده ها مرحله تفسیر فرا می رسد که نویسندگان از طریق آن تجربه مشارکت کنندگان در پژوهش را بازسازی می کنند و نشانه های فرهنگی مهم را رمزگشایی می نمایند.

این که نویسندگان چطور باید بین داده ها و نظریه ها ارتباط برقرار کنند سوال مهم دیگریست که در پرده سوم با آن رو برو هستند .اکنون کار نویسنده این است که با استفاده از شیوه های بیانی و بلاغی به گونه ای بین داده ها و نظریه ها پیوند بر قرار کند که خواننده مجاب شود پیوند برقرار شده معقول و موثر است .

پرده چهارم

در آخرین پرده نویسندگان با یادآوری به خوانندگان که چرا خواندن متن را شروع کردند (بیان مساله پژوهش ) ضمن ارائه پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی به نتیجه گیری می پردازند .

نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 12:27 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 29 آذر1388

پرسشنامه

بعنوان تحقیق این هفته استاد مقرر فرمودند فصل سوم پایان نامه ای را بررسی کنید ببینید :

۱ ـ آیا تحقیق سولات  عملیاتی دارد یا نه ؟

۲ - شاخص سازی دارد یا نه؟

۳ - پرسشنامه اش را نگاه می کنیم ببینیم از سوالات کلی شروع می کند و به جز میرسد یا بر عکس ؟

برای این منظور پایان نامه ای با عنوان عوامل موثر در تبلیغات پیامک در ایران - تهران سال ۱۳۸۷ را برررسی کردم .

این تحقیق میدانی است و به صورت پیمایشی از یک جامعه آماری شامل ۳۷۰ شرکت شناخته شده که سه شرکت مادر به نام آتیه پرداز ، مگفاو رهیاب پیام رسان کار تبلیغ از طریق پیام کوتاه را برای این شرکت ها انجام میدهند ، انجام شده است .

پرسشنامه دارای دو بخش است :

۱- مشخصات فردی

۲- سوالات اصلی پرسشنامه

 دراین پرسشنامه از شاخص سازی استفاده شده است و سوالات از جزء به کل می رسد :

ساخت پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش دارای دو مرحله زیر بوده است :

۱-مرحله تدوین و طراحی شاخص ها

۲- ساخت سوالات و گویه ها

در مرحله طراحی شاخص ها ، سوالات پرسشنامه بر اساس ۶ عامل: استراتژی برند(سوال ۱ تا ۸ ) ،  سرویس محلی(سوال ۹ تا ۱۴) ، هزینه سرویس (سوال ۱۵ تا ۱۹ )،مقررات پیاده سازی و آسان سازی(سوال ۲۰ تا ۲۳ و ۳۴) ، مقررات (سوال ۳۰ تا ۳۳)، موانع فرهنگی (سوال ۲۲ تا ۳۲)  تفکیک شده است .سوال ۱ تا ۱۹ مربوط به عوامل مدیریتی و ما بقی مربوط به عوامل محیطی است . 

صفحه اول پرسشنامه شا مل:

نام شرکت :

سال تاسیس شرکت

عمده حوزه فعالیت شرکت:

نام فرد مصاحبه شونده :

آدرس ایمیل فرد مصاحبه شونده:

میزان تحصیلات :

سابقه کاری:

رشته تحصیلی مرتبط :

سابقه مرتبط با موضوع :

سن :

جنس:

 

نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 2:19 |  لینک ثابت   • 

شنبه 21 آذر1388

Poor Mehdi

بیچاره مهدی یادگاری که با هزار امید و آرزو پایان نامه یه بابایی رو که در موردارزش های نشانه ای در تبلیغات بود نقد کرده بود .همین نقد باعث شد که استاد درس روش نقد کردن رو بده و به یکباره همه تبدیل به منتقد بشن .

با اینکه به نظر من خیلی هم کارش بد نبود ۱۴ نوع اشکال ازش گرفته شد . که با دسته بندی اونا توسط استاد به سه دسته تقسیم شد :

۱ - سبک نگارش

۲- پاراگراف نویسی

۳-ضعف در نتیجه گیری

قرار شد نقدامون رو از این پایان نامه تو وبلاگ بذاریم منم برا اینکه از قافله عقب نمو نم همین کارو می کنم . حلال کن مهدی جون !!! 

نقد آقای یادگاری به پایان نامه ذکر شده غیر موثر است زیرا که :

اولا قواعد پاراگراف نویسی که شامل معرفی کردن کامل موضوعات پایان نامه و حفظ قالب پاراگراف نویسی است رعایت نشده است .

ثانیا سبک نگارش ایشان از جهت ابهام در جملات و همچنین طولانی بودن جملات مشکل دارد .

ثالثا به نظر میرسد ایشان خود هنوز در پایان به نتیجه نرسیده است که پایان نامه در چه سطحی است و این از سئوالی مطرح کردن نتایج هویداست .

آخیییششش!!! بالاخره منتقد شدم

 

 

نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 1:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه 30 آبان1388

فصل دوم : سنت های نظری و پژوهش های کیفی

 

این فصل از کتاب همونطور که از اسمش پیداست در مورد نظریه های مختلف در علوم ارتباطات در مورد پژوهش های کیفی است .

در این فصل ، پژوهش کیفی به عنوان شاخه ای از علوم انسانی بررسی شده است .

علوم انسانی شامل چه مطالعاتی است ؟

علوم انسانی شامل مطالعات تاریخی ، علوم اجتماعی و روانشناختی ، نظریه اخلاق ، پژوهش های حقوقی و سیاسی ، و نقد ادبی است . وجه مشترک همه اینها توجه به مسائل مرتبط با انتخاب ،ارزش ، و فهم و تاثیرشان بر رفتارهای بیانی و تفسیری انسان هاست .

به علت گوناگونی علوم ارتباطات نظریه های  مناقشه آمیز ومتفاوتی نیز در آنهاوجود دارد ولی معلوم نیست کدام یک از این نظریه ها پذیرفته شده یا چگونه پذیرفته شده اند .

در این فصل  شش سنت نظری مهم یعنی اتنومتدولوژی - تعامل گرایی نمادین - مردمنگاری ارتباطات - نظریه انتقادی مدرن و پست مدرن - فمینیسم و مطالعات فرهنگی که در تحقیق کیفی بکار برده می شود بررسی می شود .

برای فهم بهتر ابتدا دومسئله مفهوم تفهم و پدیدار شناسی از دیدگاه شوتز نظریه پرداز علوم اجتماعی بررسی می شود . 

مفهوم تفهم :برای فهم یک کنش اجتماعی ، باید از دید کنشگران به آنچه رخ مدهد بنگریم . برای درک بهتر این مفهوم به مثالی که استاد زد اشاره می کنم :

در مورد مفهوم گل در بین اقشار مختلف جامعه نظریات متفاوتی وجود دارد مثلا ازدید یک دخترک فقیر گلفروش که مجبور است با دستانی یخ کرده ودر سرما ساعتها برای فروش آن تلاش کند بدترین موجود دنیاست درحالیکه از دید یک آدم ثروتمند زیباترین چیز است .پس برای شناختن این پدیده باید بین گروه های مختلف جامعه رفت و از دید آنها این مفهوم را بررسی کرد .

شورتز و پدیدارشناسی اجتماعی

شورتز معتقداست که کنش ُرفتار معناداراست و می کوشد توضیح دهد این کنش چگونه معنا پیدا می کند ..

تعریف معنا از دیدگاه شوتز : معنا راهی معین است برای اینکه فرد نگاهش را به بخشی از تجربیات خود معطوف کند .

اتنومتولوژی

دراین روش تجربی به جای توجه به معنا  به خود اشیاء توجه میشود و اهمیتی به محتوای اعمال اجتماعی داده نمی شود بلکه کارهایی که انجام دهندگان آن عمل  (مثلا برای جلب توجه گروهی که آن اعمال را برای آنها ) انجام می دهند مهم است . این اعمال برای گروههای مختلف یا علایق و سلایق متفاوت متفاوت است .

 ۱-ازدید پژوهشگران اتنومتولوژی گفتار نقش مهمی را در بهره برداری آنها از واقعیتهای متغیر ودر عین حال عینی شان ایفا میکند زیرا توضیحاتی که مردم درباره وضعیت خود میدهند شکلی از عمل اجتماعی آنهاست (تحلیل گفتگو ).

 تاثیر دیگر اتنومتولوژی بر مطالعات ارتباطی تاکید بر قواعد ارتباط است .آنها معتقدند که نظم در تعامل های روزمره از مجموعه قواعد شناختی پدید می آید و این قواعد را رویه های تفسیری می گویند .

تعامل گرائی نمادین

عبارتست از مطالعه چگونگی تاثیر متقابل خود و محیط اجتماعی از طریق ارتباطات .که برخی از مفاهیم اصلی ان از عملگرایی سرچشمه میگیرد.

عملگرایی را میتوان به چند گزاره خلاصه کرد :

۱-در عملگرایی ُ معنا را باید در کارکردها و نتایج عملی جستجو کرد .

۲-عملگرایی می گوید واقعیت تعیین نشده است . یعنی جهانی که می شناسیم ودر آن عمل می کنیم از واقعیت های چند لایه و جدید تشکیل شده که دائما در حال تغییرند .و تنها از طریق درگیرشدن با محیط است که افراد می توانند حدود دانش خود (به ویژه دانش از خود )را تعریف کنند و ارتباطات اساس وبنیاد توسعه (خود) است .در این ارتباطات افراد از نمادهای معنادار متفاوت استفاده می کنند که عبارتند از:

اشارات کلامی و غیر کلامی .

مردم نگاری ارتباطات

این سنت نظری ابتدا مردمنگاری تکلم نامیده می شد .که عبارتست از مردم شناسی - زبان جامعه شناسی - فولکلورپژوهی و نشانه شناسی.ازنگاه مردمنگاری ارتباطات افراد اجتماع همزمان ازکانال های ارتباطی (کلامی و غیر کلامی ) وکدهای متفاوتی که هر یک از این کانالها دارند برای خلق معنا استفاده میکنند .تفاوت این کدها از تفاوت در فرهنگهای متفاوت بوجود میآید مثلا در مورد دست دادن مفهومی که ما در موقع اتمام نماز از آن دریافت می کنیم با آنچه در حالت عادی اتفاق میافتد متفاوت است .یا از فاصله جسمانی دو نفر هنگام حرف زدن ما کد های متفاوتی دریافت می کنیم .

نظریه انتقادی

   به روابط بین قدرت های سیاسی - دانش و گفتمان هایی که در مبارزات اخلاقی و تاریخی به وجود می آیند می پردازد .این نظریه  در کتاب در دو بخش مدرنیستی و پسا مدرنیستی بررسی می شود .

نظریه انتقادی مدرنیستی

دغدغه طرفداران این نظریه استفاده از مارکسیسم سنتی اصلاح شده برای جلوگیری از جامعه پذیر شدن فرهنگ سرمایه داری (که مورد حمایت پوزیتیویسم است ) می باشد .پیشگامان این نظریه اعضای مکتب فرانکفورت (دانش پژوهان نومارکسیسم )بودند که بدنبال مبارزه با سلطه و بی عدالتی های سرمایه داری صنعتی وسرمایه داری چند ملیتی بودند .

آنتونیو گرامشی فیلسوف ایتالیایی با مطرح کردن مفهوم سلطه در توسعه این نظریه نقش مهمی ایفا کرد.به نظر او اعضای یک فرهنگ فریب ایدوئولوژی مسلط را نمی خورند بلکه ایدوئولوژی مسلط از طریق ایجاد ترس -ترغیب-و این قبیل اعمال در پی جلب رضایت و موافقت افراد با شرایط سلطه است.گروه های مسلط از طریق وسایل ارتباط جمعی و تبلیغات سیاستمداران افراطی را به چهره هایی منزه تبدیل می کنند .

نظریه انتقادی پسا مدرنیستی

اصطلاح پسامدرنیته برای تاکید بر شماری از تغییرو تحولات چشمگیر مرتبط باهم در صده ۲۰ در سیاست -اقتصاد و زندگی اجتماعی در جهان به کار می رود از جمله این رخداد ها می توان به تجزیه نظام های سیاسی ( مثل دولتهای شاهنشاهی ) - انحطاط سرمایه داری صنعتی و ظهور عصر اطلاعات - ظهور  نظام رسانه ای جهانی- برچیدن و بازچینی مداوم انواع ترکیبات هنری و رسانه ای برای خلق ترکیباتی خلاقانه -فقدان عمومی ایمان و.. اشاره نمود .

پزوهشگران این نظریه با قرار دادن مسائل اجتماعی در بافتهای تاریخی و فرهنگی انها را به مسائل سیاسی تبدیل می کنند . همچنین خود را درگیر فرآیند جمع آوری اطلاعات میکنند .با توجه به این مسئله که باور دارند که یافته هایشان نسبی است .

نظریه پردازان انتقادی مردمنگاران را به ساده انگاری متهم می کنند زیرا که معتقدند آنها  در امر پژوهش نمی توانند بی طرف باشند زیرا که مجبورند با قدرت همدست باشند و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی طرف قدرت را بگیرند . برای همین نگران این مسئله هستند که پژوهشگران کیفی بدلیل ناتوانی در مفهوم پردازی و مبارزه با ستم آنرا پایدار کنند .

فمینیسم

این نظریه بدلیل اینکه خیلی در جامعه بکار میرود به گوش همه آشناست و بر ارزش -رهاسازی زنان از ساختار های پدرسالارانه - پافشاری می کند .که روایت های گوناگونی از قبیل فمنیسم لیبرال - فمنیسم ایدوئولوژیکی یا ماکسیستی - فمینیسم دیدگاهی - فمینسم پسا ساختارگرا یا پسامدرن را شامل می شود .رویه پژوهشگران این نظریه بطور کلی مسائل جنسیتی را در بر می گیرد.  حتی در تدوین پرسشها - نمونه گیریهای  آماری - تفسیر داده ها - ارائه یافته ها و استفاده علمی از نتایج پژوهش همه و همه در مورد مسائل تاثیرگذار بر زندگی زنان می باشد .

گرچه هدف های پژوهشی فمینیسم با استفاده از هر دو روش کمی و کیفی محقق می شود همستگی آن با روش کیفی بیشتر است .

مطالعات فرهنگی

این نظریه به کلیت رفتار های فرهنگی یک جامعه وساختارهای زندگی واحساسات در دنیای مدرن می پردازد .

فرهنگ از نظر بسیاری از پژوهشگران مطالعات فرهنگی عرصه تعارض عمیق بین اعضای گروه های مسلط و تحت سلطه است .

پژوهشگران فرهنگی بر تعدادی از عوامل تاثیرگذار تاریخی تاکید می ورزند مانند پیشرفت های انقلابی در فن آوری - صنعتی شدن تولید انبوه -  توسعه ارتباط جمعی و...

 دانش پژوهان مطالعات فرهنگی می خواهند بدانند که چگونه این تحولات تاریخی در نماد ها و نظام های فرهنکی نمادین (مثل معماری )درج می شوند و بر باز سازی هویت ها - رابطه ها و جامعه ها تاثیر می گذارند .

 

 

نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 13:2 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 10 آبان1388

خلاصه نصفه نیمه فصل اول کتاب مقدمه ای برپژوهش کیفی در علم ارتباطات

سالها بود دنبال معنی" یاس فلسفی "می گشتم این چند روزه و بعد از خوندن این کتاب هر چند خیلی ازش سر در نیوردم ولی معنی اون کلمه رو فهمیدم آخه آدم این قدر خنگ !!!موندم وقتی هوش و استعداد قسمت میکردن من تو صف چی بودم.

به هر حال یه کمی که از ۱۰ صفحه اول و آخرش فهمیدم مگم:

در ده صفحه مولف برای توضیح پژوهش کیفی از دو شخصیت داستانی که در امر پژوهش آن هم از نوع کیفی مشغولند استفاده کرد ه است .هر دوی این اشخاص برای تحقیقات خود بدنبال یک محل مناسب برای جمع آوری اطلاعات بودند یکی از پستخانه شهر ودیگری از روابط عمومی دانشگاه استفاده میکرد .در امر پژوهش گاهی لازم بود محققین از دانسته های قبلی فاصله بگیرند . به موازات پیشرفت پژوهش مضامینی تحلیلی درباره ساختار جامعه گردش اطلاعات و اخبار وکارکردهای سرگرمی و همسایگی در یک شهر کوچک پرورانده و بسط داده میشد .

در ابتدای یک پژوهش ممکن است  که محقق تصور کند محیط کاری خود را بخوبی میشناسد اما چیزی بنام فرهنگ سازمانی محدودیتهایی را در امر پزوهش بوجود میآورد ..

هر دو پژوهشگر تلاش کردند شرایط ناسازگار "مشارکت در پژوهش"و"فاصله گیری با موضوع پژوهش" را سازگار کنند اما تفاوتهایی نیز در شیوه کارشان وجود داشت یکی با عضوشدن در گروه مردم عادی در پستخانه مشاهده مشارکتی انجام میداد و دیگری علاوه بر این کار، مصاحبه وگردآوری و تحلیل اسناد و دیگر آثار ساخت بشر  هم پیش می برد ولی در کل هر دو پژوهش کیفی می کردند .فرض بنیادین ما این است که پژوهش کیفی در حوزه ارتباطات ،به اجراها و تمرینها ی ارتباطاتانسانی می پردازد .

قرار است که در این فصل روشهای پژوهش از دیدگاه ماهیت واقعیت(هستی شناسی)و چگونگی شناخت آن واقعیت ( معرفت شناسی ) بررسی شود .

همچنین قرار است به تاریخ و فلسفه علم هم توجه شود زیرا  از نظر مولف پژوهشگرانی که از تاریخ و فلسفه علم غفلت می کنند ، روش های پژوهش را به شکلی مخاطره انگیز به کار می بندند .

سپس به تاریخچه پژوهش کیفی در ارتباطات و پوزتیویسم وپوستپوزتیویسم مپردازیم.

بعد ازآن انواع روش های پزوهش کیفی در حوزه ارتباطات پس از پیروزی پستپوزیتیویسم پرداخته می شود و سه اصطلاح پژوهش طبیعت گرا- مردمنگاری و پزوهش کیفی بررسی میشود.

در آخر هم به زیر شاخه هایی از علم ارتباطات و امر پزوهش در آنها پرداخته می شود که عبارتن از:

ارتباطات سازمانی - ارتباطات بین فرهنگی-مطالعات فرهنگی و رسانه ای -اجرا پژوهی-ارتباطات کاربردی- ارتباطات سلامت

نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 3:6 |  لینک ثابت   • 

شنبه 9 آبان1388

بررسی فصل اول پنج پایان نامه

این هفته قرار بود 5 پایان نامه را بررسی و فصل اول یکی از آنها موشکافی شود .

پنج پایانامه هایی که امروز بررسی کردم به شرح زیر هستند:

1- سنجش میزان رضامندی زنان خانه دار تهرانی از تماشای تبلیغات تلویزیونی گروه مواد شوینده و بهداشتی (استاد راهنما :خانم صابری سال 1386)

چکیده 1 صفحه

فصل اول:

طرح مسئله 2 صفحه

اهمیت و ضرورت تحقیق نیم صفحه

اهداف تحقیق 4 تا

سوالات تحقیق 4 تا

فاقد تعریف مفاهیم

2 -عوامل اثرگذار بسته بندی مواد خوراکی ویژه کودکان در جذب کودکان تهرانی (استاد راهنما دکتر محمود دهقان - زمستان 1386 )

چکیده 1 صفحه

فصل اول :

طرح مسئله سه و نیم صفحه

ضرورت و اهمیت تحقیق نیم صفحه

اهداف تحقیق اصلی و فرعی  نیم صفحه

سوالات تحقیق اصلی و فرعی 9 تا

فرضیه های تحقیق اصلی و فرعی نیم صفحه

تعریف مفاهیم دو صفحه شامل هفت مفهوم

3- بررسی وضعیت موجود تبلیغات محیطی و ارائه الگوی مطلوب (استاد راهنما دکتر داد گران  تابستان 1386 )

چکیده 1 صفحه

فصل اول:

پیشگفتار  2 صفحه

طرح مسئله 1 صفحه

ضرورت و اهمیت تحقیق 1 صفحه

اهداف تحقیق اصلی و فرعی 1 صفحه

سوالات تحقیق 4 تا

فرضیات تحقیق 4 تا

تعریف مفاهیم 2 صفحه مجموعا 7 مفهوم تعریف شده است .

4- بررسی نقش شبکه استانی افلاک در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان (استاد راهنما دکتر محمد علی هرمزی زاده  پاییز 1387 )

چکیده 1 صفحه

فصل اول:

طرح مسئله 3 صفحه

اهمیت و ضرورت تحقیق نیم صفحه

هدف تحقیق اصلی 1 عدد   -   فرعی 5 تا

سوالهای تحقیق  : اصلی 2 تا  - فرعی 10 تا

فرضیه های تحقیق : اصلی 2 تا - فرعی 10 تا

تعریف مفاهیم تحقیق 4 صفحه در مجموع 8 مفهوم تعریف شده است .

5- بررسی وضعیت بازاریابی اینترنتی در ایران ( آسیب شناسی اینترنتی در ایران ) استاد راهنما دکتر محمد قلی میناوند - تابستان 1386

عنوان طیف وسیعی از مشاغل را در بر میگیرد باید مشخص شود در چه شغل وچه سازمان یا سازمانهایی

و در کدام یک از شهرهای ایران و در چه زمانی

چکیده این پایان نامه 1 صفحه است و بیان نموده که با وجود رشد سریع بازاریابی اینترنتی از اواسط دهه 1990 تا کنون در جهان، این مساله به سه دلیل فرهنگی اقتصادی (پولی و بانکی ) و زیرساختهای مخابراتی و فنی با کندی رشد روبرو بوده است . علل این کندی از این 3 بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

فصل اول

مقدمه و مسئله تحقیق این فصل 5 صفحه است از کل این 5 صفحه 2 صفحه اول مطلب را میرساند. در این دو صفحه گسترس روز افزون تکنولوژی اطلاعات که از دهه 1990 شروع شده مطرح می شود و  برتاثیرات آن بر روابط و مناسبات جوامع انسانی از جمله بازار یابی الکترونیکی تاکید می گردد .همچنین بیان میشود که چگونه با پیشرفت تکنولوژی و امکان استفاده از صدا، عکس ، فیلم و متن وهمچنین بین المللی بودن اینترنت این رسانه را در عرصه رسانه ها منحصر بفرد شده است .با پیشرفت اینترنت همه مسائل از جمله تجارت الکترونیک هم پیشرفت کرد در این نوع تجارت ما میتوانیم در اسرع وقت نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و بهترین کلال ها را با قیمت مناسب به مشتری برسانیم .

در دو سه صفحه بعدی چند شرکت را از جمله DELL را بررسی کرده که به نظر من در طرح مسئله جایی ندارد

ضرورت و اهمیت تحقیق 1 صفحه

در این بخش ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پیشرفتگی و بلوغ تجارت الکترونیک در جهان ولزوم تصمیم گیری هر چه سریعتر در جهت بهبود مسائل مربوط به تجارت الکترونیک در آینده ایران دلیل اهمیت این تحقیق بیان شده است .برای این منظور مشکلات سر راه رشد تجارت الکترونیک در ایران بررسی خواهد شد.

اهداف تحقیق

بررسی بازاریابی اینترنتی در ایران از دید کلان بررسی کاستی ها و نقایص احتمالی موجود در حیطه های یاد شده هدف این تحقیق بیان شده است

سوالات تحقیق:

سوالات اصلی : موانع و مشکلات عمده در مسیر اجرا و توسعه مناسب بازاریابی اینترنتی در ایران کدامند؟

سوالات فرعی : 1- تاثیرات زیر ساختها فنی و مخابراتی فعلی ایرانبروی توسعه بازار یابی اینترنتی در کشور چگونه است ؟

2-مولفه های فرهنگی چه تاثیری بر رشد و گسترش بازار یابی اینترنتی در ایران دارند ؟

3- شرایط کنونی نظلام های اقتصادی ایران چه تاثیری بر توسعه و اجرای بازاریابی الکترونیکی در ایران دارند .

به نظر من جواب دادن به این سوالات در این سطح وسیع کار خیلی سختی است و با توجه به این که خیلی از شرکتهای ایرانی و خارجی در ایران از بازاریابی الکترونیک استفاده می کنند طرح این سوالات با این وسعت مانند سنگ بزرگ است .

بهتر بود تعداد شرکت ها محدود می شد .

این فصل فاقد تعریف مفاهیم بود .

نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 16:44 |  لینک ثابت   • 

شنبه 25 مهر1388

بررسی فصل اول چند پایان نامه

با اینکه استاد گفته بود این کارو گروهی انجام بدید ولی بدلیل اینکه کسی رو پیدا نکردم که دلش بخواد با من کار کنه مجبور شدم تنهایی انجام بدم .

از بین 32 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تبلیغات که در کتابخانه پیدا کردم 3 تا از اونا نظرم رو جلب کرد :

1- بررسی رفتار خودروهای پرستیژی با استفاده از مدل PSCB  در شمال تهران (تیر ماه 87 )

2- عوامل اثر گذار بسته بندی مواد خوراکی ویژه کودکان تهرانی (1386)

3- چگونگی بهره گیری از کودکان در تیزرهای تلویزیونی نیمه دوم سال 1384

همانگونه که از عنوانها پیداست هر چه پایان نامه جدیدتر است عنوانش بهتر و گویاتر است . مثلا از مورد 1 اشکال کمتری نسبت به 2 و 3 می توان گرفت . از عنوان مورد 3 اصلا نمی توانی بفهمی این تحقیق در کدام شبکه تلویزیونی داخلی یا خارجی انجام گرفته است .

در مورد شماره یک در طرح مسئله بیان شده است که به علت گستردگی کالاها فرآیند تصمیم گیری برای خرید پیچیده شده است بنابراین استفاده از تکنیکهای بازاریابی و تبلیغات و انواع برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت توسط فروشندگان و عرضه کنندگان خدمات نیازمند فهم نوع تفکر خریداران است. خریداران امروزه بیش از رفع نیاز از کالا توقع دارند.و اینکه کالاهای پرستیزی قسمت قابل تاملی از محصولات دارای برند را به خود اختصاص داده اند .

مدل PSCB از چهار ربع ماتریسی تشکیل شده است که عبارت است از:

1- انگشت نما بودن

2- برجستگی

3- اجتماعی بودن

4-hedonist&prectionist


فصل اول موارد 1 و  2 تقریبا موارد مطرح شده در کلاس را رعایت کرده اند این موارد شامل عناوین زیر است :

- طرح مسئله

- ضرورت و اهمیت تحقیق

- سوالات تحقیق

- فرضیه های تحقیق

- تعریف مفاهیم

ولی در مورد 3 بعد از طرح مسئله حدود 7 صفحه در مورد تاریخچه بازرگانی ابتدا در ایران و سپس در جهان پیش از صنعت چاپ و بعد از آن پرداخته است که با فونت درشت بکار رفته  و با حاشیه پردازیهایی  که کرده بنظر میرسد  بیشتر به فکر قطور شدن پایان نامه بوده تا محتوا .

این مسئله در پیشینه تحقیق 13 صفحه ای این پایان نامه هم نمودار است . در این بخش نگارنده خلاصه ای  از پایان نامه های دانشجویان دانشگاههای دیگر در مورد تبلیغات را  آورده  که جز یک مورد ربطی به موضوع تحقیق یعنی کودکان ندارد ضمنا جای این مطلب در فصل اول نیست .

 فصل اول این پایان نامه فاقد ضرورت و اهمیت تحقیق و همچنین تعریف مفاهیم است .نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 16:0 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 19 مهر1388

موضوعاتی برای تحقیق                                

1- بررسی عوامل موثر برخرید وایداسکرین ها در تهران از نظر کارشناسان و مشتریان به منظور توصیه به خریداران آتی

2- بررسی علل سرمایه گذارای ایرانیان  در مسکن دبی در 5 سال پیش از رکود اقتصادی

3 - سهم دانشجویان ایرانی در 10 دانشگاه برتر دنیا

4- بررسی علل فرار نخبگان ایران در 5 سال گذشته

5- بررسی تاثیر سهمیه بندی بنزین در قاچاق سوخت از مرزهای غربی

6- تاثیر توزیع لامپ کم مصرف در کاهش خاموشیها در تابستان سال 88 نسبت به تابستان 87 در شهر تهران

7-مقایسه  درصد سهم اگهی درتامین  منابع مالی تلویزیون ایران وZDF آلمان

8- مقایسه منابع درآمد باشگاه چلسی با باشگاه پرسپولیس در فصل گذشته

9- بررسی علل اختلاف نسبتا ریاد قیمت محصولات ایران خودرو در داخل و خارج ایران در سال گذشته

10- بررسی تقسیم درآمد تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران

واید اسکرین ها

 پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصا در تلویزیون و گرایش شبکه های تلویزیونی در سالهای اخیر به استفاده از تکنولوژی HD باعث شده که کارخانه های تولید کننده تلویزیون به فکر پیروی از این تغییر بیفتند . در این راه انواع و اقسام واید اسکرین ها که از تکنولوژی HD استفاده می کنند به بازار آمده است .

از طرفی تغییر سیستم های تلویزیونی همه تلوزیونهای اروپا تا سال 2012 از SD به HD و به تبع آن با کمی تاخیر در ایران و اختلاف کیفیت شگرف این سیستم ها با هم ( که بگفته کارشناسان اکنون مشابه زمانی است که می خواستیم از تلویزیون سیاه و سفید به رنگی تغییر سیستم دهیم )مصرف کننده را هم ناگزیر به پذیرفتن این تغییرات می کند .

تنوع در نام، قیمت و تکنولوزی بکار رفته در این محصولات به قدری زیاد است که هر کسی را دچار تردید می کند

اینکه از میان  LCD , LED, Plasma با توجه به شرایط مالیمان  کدام را انتخاب کنیم و چه سایزی مناسب خانه ماست از مهمترین مسائل پیش روی مصرف کنندگان است .

این انتخاب علاوه بر شرایط مالی ،بستگی زیادی به علاقه وتمایلات افراد به نوع برنامه دارد .مثلا افرادی مه به ورزشهای پر تحرک و فیلم های اکشن دارند بهتر است ار پلاسما استفاده کنند وبرای کسانی که فضای خانه شان خیلی روشن است LCD , LED ارجحیت دارد و...

http://www.sony-asia.com/product/resources/en_AP/pdf/LCD/lcdguidebook.pdf

http://www.sony-mea.com/article/286212/productcategory/tvp-lcd-tv

http://www.newdesign.ir/search.asp?id=259&rnd=6187

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=273559

http://hometheater.about.com/od/lcdtvfaqs/f/lcdtvfaq8.htm

http://hometheater.about.com/od/lcdtvfaqs/f/lcdfaq2.htm

سهم آگهی ها

بیشتر باشگاه های دنیا که در لیگهای معتبر دنیا بازی می کنند خود گردان و سوده اند .بخش اعظم درآمد این تیمها از تبلیغات دور زمین، تبلیغات تلویزیونی، حق پخش تلویزیونی ،فروش بازیکن، تبلیغات روی لباس ، فروش لباس تیم و .... تامین می شود . با وجود این که این تیم ها ده ها برابر تیمهای ما هزینه میکنند باز سوده اند .ولی تیمهای ما با وجود کمکهای دولتی همیشه از بحران مالی رج می برند .


نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 13:9 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 15 مهر1388

دربی 67

 

 بیشتر نیمه اول این آخرین بازی به جای اینکه حواسم به این بازی کسل کننده باشه به فکر  اون ده ،یازده دربی که خودم مسئول فنی واحد سیار بودم و از صبح زود تا 2 ساعت بعد بازی با استرس و فشار زیاد به همراه بچه های رپرتاژ کار می کردم ،بودم .شاید اگه الان هم اون موقه بود تا یه هفته بعد از بازی سر درد داشتم.

استرس این که الان چند میلیون نفر همه اشتباهات رو مستقیم دارن می بینن یا اینکه برای اعلام آمادگی به کارگردان برای سوییچ کردن اسلو موشنی که آماده کردی به علت صدای زیاد تماشاگرا مجبوری 2 ساعت فریاد بکشی دوباره سرم رو درد اورد.

یادم اومد که بلوکات داد می زد 2 برو رو نیکبخت یعنی دوربین 2 تصویر بسته نیکبخت رو بده

یا مهندس سرش کن اینو بریم یعنی اسلوموشن رو حاضر کن پخش کنیم.

دیگه بیات شد ولش کن یعنی اونقدر دیر حاضر کردی که دیگه بدرد نمی خوره.

 3 ببند رو قطبی یعنی دوربین3 نمای درشت قطبی رو بگیر.

یه تکون بخور ماسکه است یعنی یه چیزی مابین موضوع اصلی و دوربین هست که باعث می شه ما اون رو نبینیم بنا بر این به تصویر بردار می گه جا به جا بشه .

فول نیمکت رو بده یعنی کل نیمکت ذخیره ها تو کادر  دوربین باشن .

وای بسه سرم درد گرفت .نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 0:25 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 13 مهر1388

علم

 

اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است .

علم مجموعه قواعد کلی است که درباره موضوعی مشخص و ممتاز باشد .

عقل به نیروی درونی انسان گفته می شود که کنترل و مهارکننده امیال او باشد . عقل ، فکر و حس سه منبع شناخت در فلسفه هستند .

روشهای کسب علم

1- روشهای عقلی که در علومی همچون فلسفه ،ریاضیات و منطق کاربرد دارد .

2- روشهای نقلی یا تاریخی که در علوم تاریخ ، ادبیات و علوم دینی بکار می رود .

3- روشی شهودی یا روش کشف و الهام که در عرفان از آن استفاده می شود .

4- روش تجربی که در علوم تجربی بکار می آید و بر پایه محسوسات و ملموسات و حدس و خطا و آزمون تجربی استوار است .

نوشته شده توسط Mohammad Reza Motallebi در 10:50 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر